UVREĆAVANJE

    Automatske linije za punjenje u vreće

PALETIZACIJA

    Automatizacija i Robotika

KONTROLNE VAGE

    NAJBOLJI ODNOS: CENA > KVALITET > PERFORMANSE

TRGOVAČKE VAGE

    Vage sa obračunom cene i ispisom na etiketu

Trgovačke vage

   Savremene vage, poznate po svojoj prilagodljivosti, jednostavnoj montaži i upotrebi. Koriste se za upotrebu u industriji i maloprodaji.

 

 • ● prikaz mase, cene i iznosa
 • ● 100 memorijskih mesta (PLU)
 • ● LCD displej sa osvetljenjem
 • ● folijska tastatura
 • ● tariranje po celom mernom području
 • ● RS 232 komunikacija
 • ● napajanje preko adaptera i pomoću    ugrađenog adaptera
 • ● dodatan nosač za preradu nizke vage u    vagu sa vratom
 • Merni opseg 6/15 kg – podeljak 2/5 g
 • Merni opseg 15/30 kg – podeljak 5/10 g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemske trgovačke vage – za pultnu prodaju ili etiketiranje

   Odlična vaga za velike i male radnje. Po karakteristikama savremena sistemska vaga, a cena je njena konkurentna prednost.

 

 • ● 5000 PLU artikala
 • ● 1024 znakova za opis svakog artikla
 • ● 70 x 2 direktnih tastera za artikle
 • ● SUPERLUX LCD displej
 • ● Grafički visokorezolucijski termo štampač   brzine ispisa do 100 mm/s
 • ● Standardni izgled etikete ili dizajn po želji    stranke (do 60 formata)
 • ● Kasetna zamena etiketa
 • Merni opseg: 3/6 kg ili 6/15 kg
 • ETHERNET - serijsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vage i rešenja koja traju, LIBELA 110 godina sa vama !

TOP