UVREĆAVANJE

    Automatske linije za punjenje u vreće

PALETIZACIJA

    Automatizacija i Robotika

KONTROLNE VAGE

    NAJBOLJI ODNOS: CENA > KVALITET > PERFORMANSE

TRGOVAČKE VAGE

    Vage sa obračunom cene i ispisom na etiketu

Vage za mesnu industriju

 

Platformske, viseće i zidne elektronske vage namenjene upotrebi prvenstveno u mesnoj industriji

   Linija platformskih vaga SIGMA izrađuje se u većem broju modela koji se međusobno razlikuju po određenim karakteristikama.

  • ● sastavljene su iz prijemnika tereta i vagarskih terminala TPT
  • ● karakteriše ih jednostavna upotreba, transport i montaža
  • ● ispis na različite vrste štampača
  • ● izrađuju se kako u velikom broju dimenzija tako i velikom broju kapaciteta merenja
  • ● mogu se povezati sa PC računarom i odgovarajućim programom u jedinstveni Informacioni sistem
  • ● mogu služiti kao vage za brojanje, kontrolne i recepturne vage, ...
  • ● ETHERNET, RS232, RS485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vage i rešenja koja traju, LIBELA 110 godina sa vama !

TOP