UVREĆAVANJE

    Automatske linije za punjenje u vreće

PALETIZACIJA

    Automatizacija i Robotika

KONTROLNE VAGE

    NAJBOLJI ODNOS: CENA > KVALITET > PERFORMANSE

TRGOVAČKE VAGE

    Vage sa obračunom cene i ispisom na etiketu

O Preduzeću

   Renomirani proizvođač u oblasti vaga, LIBELA ELSI iz Celja, sa zastupništvom LIBELA ELSI NS u Novom Sadu, nudi kompletan program svojih proizvoda na srpskom tržištu, od programa elektronskih trgovačkih vaga, programa za mesnu industriju, pa sve do automatskog programa i programa za pakovanje proizvoda.

   Više od 100 godina tradicije i iskustva u oblasti vaganja je dovelo firmu do zavidnog nivoa. Možemo reći da osnovni zadatak firme nije samo prodaja proizvoda, nego pre svega pružanje znanja preko ljudi zaposlenih u najvećoj vagarskoj firmi na području ovog dela Evrope, tačnije Balkana.

   Prvenstveno nam je cilj da gradimo korektan odnos prema strankama, da nudimo najpovoljnije i najoptimalnije uslove, kako u prodaji, tako i u pružanju usluga iz svih oblasti vaganja. Kao podrška prodaji, u sklopu naše firme se nalazi i servis, koji raspolaže ljudima obučenim za popravke i održavanje svih uređaja iz Libelinog programa vaga. Moramo da napomenemo da su serviseri obučeni i za servisiranje ostalih vaga koje se mogu naći na našem tržištu.

   Za sve dodatne informacije, sa velikim zadovoljstvom ćemo vas kontaktirati, doći lično do vas i pružiti kompletne usluge u svim oblastima koje Libela Elsi zastupa. S poštovanjem, LIBELA ELSI NS

 

3 delatnosti LIBELA ELSI NS-------------------------------- LIBELA ELSI SlovenijaProjektovanje Proizvodnja

DETALJNIJE O NAMA +

prodaja

Prodaja uređaja i opreme iz   proizvodnog programa       LIBELA ELSI.

overavanje vaga

Ovlašćeno kontrolno telo          za overu vaga                      LIBELA ELSI NS.

fadeOutRightBig

servis & održavanje

Servis svih elektronskih vaga koji se mogu naći na našem tržištu.

Vage i rešenja koja traju, LIBELA 110 godina sa vama !

TOP