UVREĆAVANJE

    Automatske linije za punjenje u vreće

PALETIZACIJA

    Automatizacija i Robotika

KONTROLNE VAGE

    NAJBOLJI ODNOS: CENA > KVALITET > PERFORMANSE

TRGOVAČKE VAGE

    Vage sa obračunom cene i ispisom na etiketu

Kamionske vage

   Vage namenjene merenju drumskih i šinskih vozila .

 

  • ● sastavljeni su iz tri osnovna elementa: prijemnik tereta, merne ćelije - i elektronske merne naprave (terminala).
  • ● mogu biti nosivosti od 10 do 60 tona (kolske) odnosno 120 tona (šinske).
  • ● merni podeljak može biti od 5 do 50 kg (zavisno od nosivosti vage).
  • ● izrađuju se u dužinama od 5 do 22 metra.
  • ● metalni delovi su specijalmo zaštićeni od korozije
  • ● zahvaljujući naprednoj konstrukciji vaga omogućena je njihova --brza izgradnja i montaža, kao i jednostavno održavanje.
  • ● merni terminali omogućavaju sledeće operacije: merenje težine, --tariranje, merenje bruto i neto, redosled, kao i datum i vreme vaganja, - šifra vozila ili kompozicije, kod materijala, ...
  • ● mogu se povezati sa PC računarom i odgovarajućim programom - u jedinstveni Informacioni sistem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                        

Vage i rešenja koja traju, LIBELA 110 godina sa vama !

TOP