UVREĆAVANJE

    Automatske linije za punjenje u vreće

PALETIZACIJA

    Automatizacija i Robotika

KONTROLNE VAGE

    NAJBOLJI ODNOS: CENA > KVALITET > PERFORMANSE

TRGOVAČKE VAGE

    Vage sa obračunom cene i ispisom na etiketu

Sistemi za etiketiranje

 

   Savremenu radnju je nemuguće zamisliti bez etiketiranih proizvoda, sa podacima o ceni, težini, opisu, deklaraciji i bar kodom. Sve to omogućavaju etiketne vage.

 • ● Merenje i ispis etiketa za pakovane i nepakovane proizvode
 • ● Brzina etiketiranja do 40 proizvoda /min
 • ● Do 3500 proizvoda u memoriji vage
 • ● Otpornost na vlagu i niske temperature
 • ● Mogućnost izrade po posebnim zahtevima
 • ● mogu se povezati sa PC računarom i odgovarajućim programom u jedinstveni Informacioni sistem
 • ● veličina etikete: od 40 x 15 mm do 63 x 150mm
 • ● mogu biti nosivosti od 3 kg do 300 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemske trgovačke vage – za pultnu prodaju ili etiketiranje

   Odlična vaga za velike i male radnje. Po karakteristikama savremena sistemska vaga, a cena je njena konkurentna prednost.

 

 • ● 5000 PLU artikala
 • ● 1024 znakova za opis svakog artikla
 • ● 70 x 2 direktnih tastera za artikle
 • ● SUPERLUX LCD displej
 • ● Grafički visokorezolucijski termo štampač   brzine ispisa do 100 mm/s
 • ● Standardni izgled etikete ili dizajn po želji    stranke (do 60 formata)
 • ● Kasetna zamena etiketa
 • Merni opseg: 3/6 kg ili 6/15 kg
 • ETHERNET - serijsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatski etiketirni sistemi

 

 • ● Automatsko lepljenje etikete sa gornje i/ili donje strane
 • ● Automatsko merenje svih proizvoda
 • ● Kapacitet do 75 proizvoda/min
 • ● Grafički displey
 • ● QUERTY tastatura, funkcijski tasteri
 • ● Standardni izgled etikete ili dizajn po želji    stranke (do 60 formata)
 • ETHERNET - serijsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vage i rešenja koja traju, LIBELA 110 godina sa vama !

TOP