UVREĆAVANJE

    Automatske linije za punjenje u vreće

PALETIZACIJA

    Automatizacija i Robotika

KONTROLNE VAGE

    NAJBOLJI ODNOS: CENA > KVALITET > PERFORMANSE

TRGOVAČKE VAGE

    Vage sa obračunom cene i ispisom na etiketu

Automatske linije

 

Poluautomatska linija za uvrećavanje u otvorene vreće

   Upotrebljivo za: prehrambene proizvode, stočnu hranu, semensku i zrnastu robu, građevinske materijale, hemijske proizvode, soli itd ... Za svaki od tih proizvoda se pravi odabir optimalnog dozatora: gravimetrični, vibraciono korito, pužni (jedan ili dupli) ili tračni.

 

                        

 

Automatska linija za uvrećavanje u otvorene vreće

   Sa potpuno automatizovanim postupkom uvrećavanja postižemo kapacitet do 800 vreća/sat, u zavisnosti od mase i vrste proizvoda koji se puni. Automatska neto vaga u kombinaciji sa odgovarajućim dozatorom omogućava veliku preciznost u opsegu od 5 kg do 50 kg. Vagom upravljamo preko procesorskog terminala DPA3. Na elektro komandnom ormaru je displej na dodir preko koga se upravlja celom linijom. Prelaz na različite veličine vreća je automatizovan i jednostavan. Sistem za otprašivanje smanjuje prašenje na minimum.

 

                        

 

 

Poluautomatska linija za uvrećavanje u ventil vreće

   Neto punilica u ventil vreće je kombinacija elektronske neto vage, koja odmerava zadatu količinu materijala i odgovarajuće punilice, koja taj materijal puni u ventil vreće. Neto vaga NT50 garantuje precizno punjenje vreća za traženom masom. Merno područje je od 5 do 50 kg. Kapacitet vage sa jednom punilicom do 400 vreća/sat. Kod potrebe za većim kapacitetom, kombinujemo sistem koji se sastoji od jedne vage i dve ventil punilice. Sistem je moguć za izvedbu ako se na ugradnom mestu raspolaže sa većom visinom.

 

 

                        

 

 

Automatska linija za uvrećavanje u ventil vreće

   Punilice u ventil vreće su namenjene merenju i punjenju sitno zrnastih - sipkih materijala u ventil vreće. Za svaku vrstu materijala, koji uvrećavamo, raspolažemo sa odgovarajućom punilicom, koja može biti kombinovana sa elektronskom netom vagom ili zajedno sa elektronskom bruto vagom, spojena u kompaktan uređaj. Sve punilice su rezultat naših dugogodišnjih iskustava a njihov kapacitet i preciznost potvrđuju evropski CE sertifikat. Mogući su različiti cevni nastavci za punjenje, koji su prilagođeni različitoj veličini i vrsti vreća. Postavka praznih vreća na punilicu je ručna u slučaju poluautomatskih linija ili automatska u slučaju automatskih linija. Kod ove vrste pakovanja veoma vredna opcijska oprema je uređaj za ultrazvučno varenje ventila vreće. Sa tim uređajem se postiže hermetička zatvorenost vreće koja za rezultat ima isključenje prašenja i curenja materijala iz ventila, kao i mogućnost kontaminacije prehrambenog proizvoda u vreći usled mogućeg ulaska glodara. Ovo poslednje je naročito važno kod HCCP standarda u prehrambenoj industriji koji nezavareni ventil tretira kao jednu od kritičnih tačaka.

 

                        

 
Vage i rešenja koja traju, LIBELA 110 godina sa vama !

TOP