UVREĆAVANJE

    Automatske linije za punjenje u vreće

PALETIZACIJA

    Automatizacija i Robotika

KONTROLNE VAGE

    NAJBOLJI ODNOS: CENA > KVALITET > PERFORMANSE

TRGOVAČKE VAGE

    Vage sa obračunom cene i ispisom na etiketu

Automatske vage

   Vage namenjene automatskom merenju i pakovanju. Automatske vage izrađuju se u velikom broju modela u zavisnosti od njihove namene (koja može biti veoma raznovrsna). Podela automatskih vaga obuhvata sledeće linije:

 

Automatske neto vage

   Elektronske automatske neto vage su odličan izbor tehničkog rešenja za precizno doziranje i merenje u dinamici: u tehnološkim procesima, kod pakovanja i punjenja gotovih proizvoda u različitu ambalažu.

 

 • ● Odlikuje ih visoka preciznost, kapacitet, pouzdanost radu i sve to oličeno u Evropskem CE sertifikatu.
 • ● Preciznost obezbeđujemo sa upotrebom najkvalitetnijih mernih pretvarača priključenih na procesorski merni uređaj DPA3. DPA3, sa svojim usavršenim funkcijama, je nastao kao rezultat decenijskog inženjerskog rada i iskustva. Jednostavan je za korisnika a može koristiti za najzahtevnije aplikacije.
 • ● Vage se mogu koristit kao samostalne jedinice ili mogu biti deo informacionog ili upravljačkog sistema, umrežene preko različitih tipova komunikacija (profibus, ethernet, modbus…). Pored standardnih tipova vaga u praksi se veoma često projektuju i izradjuju specijalne vage, posebnih namena. Za doziranje se koristi široka paleta dozatora, koji se biraju u zavisnosti od vrste proizvoda..

 

 

                        

 

Sistemi punjenja u Big-Bag vreće

   Precizno punjenje postiže se korišćenjem elektronske vage sa četiri merne ćelije i procesorskim mernim uređajem DPA3.

 

 • ● Merne ćelije su ugrađene u vagarski okvir, koji se nalazi na postolju i opremljen je rukama sa kukama.
 • ● U zavisnosti na materiala, kojim se puni, je vaga opremljena sa odgovarajučim dozatorom: prostopretočnim (gravimetrično), loputo, pužnim dozatorom…
 • ● Pneumatske pokretne ruke sa kukama za lakše stavljanje vreće. Pričvršćivanje vreće na ispusno grlo pomoću pneumatskih klešta ili sa pneumatskim gumenim obručem, koji sprečava prašenje u okolinu.
 • ● Radna platforma. Vibracioni sto za formiranje kompaktne i stabilne vreće kod pakovanja različitih materijala.
 • ● Merni opseg punjenja: od 200 kg do 1500 kg.
 • ● Kapacitet do 25 vreća/sat a sa dve vage i do 40 vreća/sat.
 • Sistem se koristi za punjenje velikih vreća (BB) sa ručnom manipulacijom sa vrećama.

  Proces punjenja:

 • ● Ručno vešanje vreće na ruke sa kukama
 • ● Pričvršćivanje grla vreće na ispustni levak
 • ● Automatsko punjenje vreća sa unapred određenom masom materijala
 • ● Ručno vezivanje vreće
 • ● Podizanje i transport vreće pomoću viljuškara

 

 

Automatske kontrolne vage

   Zbog neprekidnog razvoja je KAT je postala NAJOPTIMALNIJE rešenje za najrazličitije zahteve automatskog kontrolnog vaganja. Zamisao da se ponudi optimalno rešenje, je prisutna od početka razvoja tog uređaja. Svakom se projektu pristupa pojedinačno, u smislu da se pronađe najbolje rešenje i konfiguracija naprave.

 

   

 • ● CE sertifikati
 • ● kapacitet do 250 proizvoda u minuti.
 • ● upotrebljiva se u svim industrijama a naračito prehrambenoj .
 • ● 1, 2 ili 3 trake. dužine traka: standardne ili po porudžbini.
 • ● mogućnost regulacije mašine za pakovanje ili punjenje ispred vage.
 • ● PC software za prijem i obradu podataka.

 

 

Opcije: semafor, štampač, grafički interfejs (GUI), USB izlaz, …

 

 

 

 

                        

 

Vage i rešenja koja traju, LIBELA 110 godina sa vama !

TOP